XİDMƏTLƏR

Hüquqi məsələlər

Hər hansı bir hüquqi mövzuda məsləhətin verilməsi, istənilən müqavilələrin hazırlanması, qarşı tərəflərin, müqavilələrin və əməliyyatların qanuni yoxlanılması