XİDMƏTLƏR

Müəssisələrin ləğvi

“Alyans Group 19” konsaltinq şirkəti öz yüksək ixtisaslı mütəxəssislərinin simasında hüquqi şəxslərin ləğvi sahəsində geniş spektrli xidmətləri müştərilərin diqqətinə təqdim edir. Peşəkar biliklərimizə və çoxillik praktik təcrübəmizə əsaslanaraq, biz sizin üçün ən yaxşı ləğvetmə variantını tapmağa qərarlıyıq.

Müəssisələrin ləğvi:

• Hüquqi şəxsin ləğvetmə üsulunun və yolunun seçilməsi ilə bağlı məsləhətləşmələr, bu prosedurun icra müddəti ilə bağlı razılaşma

• Müəssisənin ləğvi haqqında qərarın dövlət reyestrinə, vergi orqanlarına, Pensiya Fonduna, sosial fondlara və Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim edilməsi;

• Mühasibat uçotu üzrə konsaltinq - mürəkkəb hallar da daxil olmaqla, fiskal və tənzimləyici orqanlarla qarşılıqlı əlaqə ilə bağlı məsələlər üzrə hərtərəfli məsləhətlər.

• Kadr uçotu, o cümlədən işçilər üçün sənədlərin aparılması, məcburi ödənişlərin və fərdi gəlir vergisinin hesablanması.

Şirkəti ləğv etməyin yolları:

Könüllü ləğvetmə. Müəssisənin ləğvi haqqında qərar qəbul edildikdən sonra, qarşıdan gələn ləğvetmə proseduru haqqında rəsmi mətbuat orqanına elan təqdim etməyə cavabdeh olan ixtisaslaşdırılmış Ləğvetmə Komissiyası yaradılır.

Bundan əlavə, bu komissiya müəssisənin bütün mövcud kreditorlarının siyahısının tərtib edilməsi və onların tələblərinin ödənilməsi ilə məşğul olur. Cəmiyyətin sərəncamında olan maliyyə vəsaiti kifayət etmədikdə, əmlakın “çəkic altında” satılması barədə qərar verən Ləğvetmə Komissiyasıdır.

İddiaların verilməsi üçün göstərilən müddətlər başa çatdıqdan sonra ləğvetmə balansı tərtib edilir, bank hesabları bağlanır və sənədlər arxivə göndərilir.

Alternativ ləğvetmə. Tənzimləyici orqanlar tərəfindən marağını minimuma endirmək üçün bir çox sahibkarlar könüllü ləğvetmə əvəzinə heç də az təsirli olmayan alternativ mexanizmlərə üstünlük verirlər. Söhbət yenidən təşkil, birləşmə və ya başqa müəssisəyə qoşulma kimi prosedurlardan gedir.

Hüquqi şəxsin alternativ ləğvi kimi təsisçilərin dəyişdirilməsi imkanı da mövcuddur.

Qeyd etmək lazımdır ki, bütün öhdəlikləri, o cümlədən vergi öhdəlikləri ilə uğursuz bir işdən qurtulmağın qanuni yolu olan alternativ ləğvetmə üsulları bir sıra şübhəsiz üstünlüklərə malikdir:

• Optimal vaxtlama

• Mütləq qanunilik

• Minimum maliyyə xərcləri

• Həllin universallığı

• Tənzimləyici orqanlar tərəfindən heç bir yoxlamanın olmamasından ibarət təhlükəsizlik

Xidmətlər

Ana səhifə