XİDMƏTLƏR

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması, tərtibi və təqdim edilməsi

Hesabatların hazırlanması və sonrakı təqdim edilməsi istənilən mülkiyyət formalı müəssisələrin vergi və mühasibat uçotunda mühüm mərhələdir. Hesabatların tərtibi və təqdim edilməsi ilkin sənədlər əsasında müəyyən dövr üçün vergi, mühasibat və statistik hesabatların formalaşdırılmasını nəzərdə tutur.

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması, tərtibi və təqdim edilməsi

“Alyans Group 19” konsaltinq şirkəti vergitutma sistemindən asılı olmayaraq bütün mülkiyyət formalı müəssisələr üçün maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi üzrə ixtisaslı xidmətlər göstərir. Mütəxəssislərimiz peşəkar şəkildə və razılaşdırılmış vaxt çərçivəsində şirkətiniz haqqında hesabat verəcəklər.

Niyə hesabat xidmətinə ehtiyacınız var?

Çox vaxt bir müəssisənin direktoru və ya fərdi sahibkar üçün hesabatın bütün incəliklərini və nüanslarını başa düşmək çətindir. Məhz belə hallarda maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında, dövlət fondları üçün hesabatların və vergi sənədlərinin hazırlanmasında köməklik göstərəcək mühasibin xidmətləri kömək edəcəkdir. Həmçinin, “Alyans Group 19” konsaltinq şirkətinin mühasibatlıq xidmətlərinə vergi orqanlarına,fondlara və statistika orqanlarına sənədlərin dəstəklənməsi daxildir

Bu xidmətin əsas üstünlüyü maksimum rahatlıqdır. Bütün sənədlər mövcud hüquq normaları nəzərə alınmaqla vaxtında yoxlanılacaq və hazırlanacaq. Eyni zamanda, mühasib sənədlərin hazırlanması zamanı əldə edilmiş məlumatları açıqlamamağı öhdəsinə götürür.

Vergi hesabatına aşağıdakılar daxildir:

• Bütün büdcə ödənişlərinin hesablanması, mühasibat uçotu və zəruri hallarda ilkin sənədlər daxil olmaqla, təşkilatlar və fərdi sahibkarlar üçün hərtərəfli mühasibat dəstəyi.

• İstənilən mülkiyyət formalı təşkilatların qeydiyyatı, yenidən qeydiyyatı və ləğvi, habelə mülkiyyət formasının dəyişdirilməsi, o cümlədən səhmdar cəmiyyətləri ilə iş.

• Mühasibat uçotu üzrə konsaltinq - mürəkkəb hallar da daxil olmaqla, fiskal və tənzimləyici orqanlarla qarşılıqlı əlaqə ilə bağlı məsələlər üzrə hərtərəfli məsləhətlər.

• Kadr uçotu, o cümlədən işçilər üçün sənədlərin aparılması, məcburi ödənişlərin və fərdi gəlir vergisinin hesablanması.

Xidmətlər

Ana səhifə