XİDMƏTLƏR

Mühasibat uçotu və nəzarəti

İlkin sənədlərin düzgün geydiyyata alınması və tənzimlənməsi, ümumi və büdcədən kənar fond gəlirlərinin hesablanması