XİDMƏTLƏR

Mühasibat auditi

Müəssisələrin və fərdi sahibkarların mühasibat uçotunun və hesabatının auditinin məqsədi mühasibat uçotunun və hesabatların düzgünlüyünü yoxlamaqdır. Etibarlı mühasibat məlumatları menecerlər, dövlət qurumları və s. tərəfindən istifadə edildiyi üçün çox vacibdir.

Mühasibat auditi

Müəssisənin fəaliyyətinin nəticələri əsasən düzgün uçot və hesabatdan asılıdır. Mühasibat uçotunda baş verən səhvlər nəticələrin təhrif edilməsinə, maliyyə və maddi resursların düzgün planlaşdırılmamasına, hesabatların və cərimələrin vaxtında təqdim edilməməsinə gətirib çıxarır. Müəssisədə mühasibat uçotunun düzgünlüyünü yoxlamaq üçün yoxlama aparmağa dəyər.

• Sənədlərin toplanması, sistemləşdirilməsi və yoxlanılması. Yoxlama zamanı mütəxəssisimiz 1 il ərzində şirkətin mühasibat hesabatlarını öyrənəcək, bütün əsas müqavilələri (kreditlərin verilməsi, xidmətlərin göstərilməsi və s.), nizamnamə sənədlərini və maliyyə hesabatlarını yoxlayacaq.

• Borcların və hesab qalıqlarının yoxlanılması. Təsərrüfat əməliyyatlarının hesablarda əks olunmasının düzgünlüyünün təhlili aparılır. Auditorumuz işçi hesablar planını öyrənəcək, mühasibat yazılışlarını, mühasibat uçotunun yekunlarını və bağlanmalı olan hesabları təhlil edəcəkdir.

• Əmək haqqının yoxlanılması. Əmək haqqı ilə bağlı olan hesablamaların düzgünlüyü yoxlanılır. Mütəxəssisimiz hesabata daxil edilən məlumatların düzgünlüyünü və tamlığını öyrənəcək.

• Mühasibat uçotunun yoxlanılması. Auditor mühasibat uçotu və vergi sənədlərinin doldurulmasının düzgünlüyünü, habelə sənədlərin qanunvericiliyə uyğunluğunu yoxlayacaq. Mütəxəssisimiz vergilərin hesablanmasının düzgünlüyünü öyrənəcək, vergi hesabatlarında olan qeyri-dəqiqlikləri vaxtında aşkar etməyə və düzəltməyə kömək edəcək.

• Auditorlarımız təkcə maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünü yox, həm də Federal Vergi Xidmətinə, statistika idarəsinə və fondlara hesabatların vaxtında təqdim olunmasını yoxlayacaqlar.

• Yoxladıqdan sonra müştəriyə audit haqqında ətraflı nəticə veririk, bu da bütün aşkar edilmiş çatışmazlıqları sadalayır və onların aradan qaldırılması üçün tövsiyələr verir. Yoxlamalar zamanı mütəxəssislərimiz şirkətin mühasiblərinə məsləhətlər verir və mühasibat uçotunun səmərəliliyinin artırılmasına köməklik göstərirlər.

Xidmətlər

Ana səhifə