XİDMƏTLƏR

Müəssisələrin vergi auditi

Hesabatın vergi auditi - vergi uçotunun və vergi hesabatı formalarının vergi qanunvericiliyinə uyğunluğunun yoxlanılması. Bu, bir və ya bütün vergilərin hesablanması və ödənilməsinin düzgünlüyü və seçilmiş vergi siyasətinin optimallığı yoxlanılan xüsusi tapşırıq üzrə yoxlama növüdür.

Müəssisələrin vergi auditi

Vergi auditi hüquqi şəxslər və sahibkarlar arasında ən çox tələb olunan məsləhət xidmətlərindən biridir. Müəssisələrin rəhbərliyi ştatlı mühasiblərin işini yoxlamaq, mümkün vergi risklərini qiymətləndirmək, vergi hesabatlarının verilməsində yol verilmiş səhvləri vaxtında aşkar edib düzəltmək, vergi yoxlamalarına hazırlamaq məqsədilə belə yoxlamalara müraciət edir. Siz "Alyans Group 19" Konsaltinq Şirkətində vergi uçotunun auditini sifariş edə bilərsiniz.

Audit xidmətlərinin tam spektri

Biz hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara vergi auditi xidmətləri göstəririk. Geniş iş təcrübəsi və qanunvericilik bazası və mühasibat uçotu üzrə qüsursuz biliyi mütəxəssislərimizə kameral və səyyar vergi yoxlamalarına hazırlaşmaqda köməklik etməyə imkan verir. Fəaliyyət göstərdiyimiz illər ərzində müştərilərimizə vergi uçotunu optimallaşdırmağa, sənədləri qaydaya salmağa, cərimələrdən və məhkəmə proseslərindən yayınmağa kömək etmişik.

"Alyans Group 19" konsaltinq şirkətində siz aşağıdakı xidmət növlərini sifariş edə bilərsiniz:

• Kompleks audit. Vergi yoxlamasının aparılması bütün bəyannamələrin, hesabatların və digər sənədlərin düzgün tərtib edilməsi üçün yoxlanılmasını əhatə edir. Yoxlama zamanı mütəxəssislərimiz vergi registrlərinin düzgün tərtib edilməsini, şirkətin büdcə və vəsaitlərlə hesablaşmalarının vəziyyətini, həmçinin 1 il ərzində vergi ödənişlərinin həcminin uyğunluğunu yoxlayacaqlar.

• Tematik audit. Bu cür yoxlamalar vergi risklərini azaltmaq üçün aparılır. Tematik audit zamanı mütəxəssislərimiz bir rüb və ya bir il ərzində müəyyən vergi növləri üzrə sənədlərin tərtib edilməsinin düzgünlüyünü yoxlayırlar. Həmçinin, müştərinin xahişi ilə hər bir vergi tutma növü üzrə vergitutma bazasının formalaşdırılmasının düzgünlüyünü yoxlayırıq.

• Struktur auditi. Bu xidmət Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində filialları olan böyük müəssisələr tərəfindən tələb olunur. Audit zamanı auditorlar hüquqi şəxsin bütün vergitutma sistemini öyrənir, ayrı-ayrı bölmələr üzrə vergi yükünü müqayisə edir və onun optimallaşdırılması üçün tədbirlər hazırlayır.

Vergi yoxlamasından sonra müştəri audit hesabatı, yoxlamanın nəticələri haqqında hesabat, habelə vergitutmanın optimallaşdırılması üçün tövsiyələr alır. Müştərilərimizin rahatlığı üçün biz həm telefonla, həm də fərdi qaydada məsləhətlər veririk.

Xidmətlər

Ana səhifə